Rejestracja

W przypadku wątpliwości lub pytań dzwoń tel. 663 123 109

Twoje dane

/

Oświadczenie

Przyjmuję do wiadomości, iż:

- Administratorami danych osobowych są CRH Akademos Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Symfonicznej 1, 20-853 Lublin oraz CRH Żagiel Sp. z o.o. w Lublinie ul. Roztocze 4. Administrator danych przetwarza dane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

- Umieszczenie danych w formularzu oraz jego złożenie jest dobrowolne. Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów

i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Udostępniający swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Ustawy o ochronie danych osobowych.